Pravidla soutěže

 

Soutěž o trička EVŽEN

 

Vyhrajte tričko ze 100% bio bavlny, dle vlastního výběru od značky Evžen.

 

Jak se zúčastnit soutěže?

1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří nasdílejí příspěvek na FCB, nebo Instagram.

2) Do komentáře napíší: "co se ti vybaví jako první, když slyšíš EVŽEN”.

3) Soutěž začíná běžet od 27.10.2021 až do konce roku 2021.

  

Kdo tričko vyhraje?

  1. Aktivní účastník soutěže, kterého vybereme.
  2. Budeme vybírat každý týden 3 výherce. Týdnem se rozumí vždy pondělí-neděle.

Co můžeš vyhrát?

Tričko ze 100% bio bavlny dle vlastního výběru..

 

Obecná pravidla soutěže na facebookové a instagramové stránce Evžen/Budevzen.

I. Obecná ustanovení

1) Organizátorem soutěže je společnost CE 42 s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 76836 (dále jen “EVŽEN)”. "Soutěží" se rozumí jednotlivá marketingová kampaň vyhlašovaná na oficiální facebookovém profilu: https://www.facebook.com/Ev%C5%BEen-283667649708 a https://www.instagram.com/budevzen/ na základě stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany EVŽENA. Výhra v soutěži je spojená s aktivitou účastníka v dané soutěži. Soutěž se vyhlašuje prostřednictvím facebookového profilu EVŽEN a Instagramového profilu BUDEVZEN.

 2) Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která přijme pravidla soutěže, splní požadované podmínky pro účast v soutěži a provede požadovanou akci.

3) Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České republiky.

4) Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru u Evžena, stejně jako osoby personálně a majetkově spjaté s pořadatelem soutěže.

5) Zapojením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržet a splnit její pravidla.

6) Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pod jedním účtem Facebooku a Instagramu. Ze soutěže mohou být vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.

7) Evžen si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž, případně změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny ve stejné nebo vyšší hodnotě.

8) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti žádným způsobem zpřístupněny. Všechny dotazy nebo komentáře týkající se soutěží jsou adresovány výhradně pořadateli (Evžen), nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

 

II. Ochrana osobních údajů

1) Svou účastí v soutěži dává účastník Evžen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zejména se jedná o jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, pokud tak učiní před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 právo na vysvětlení, opravu, zablokování nebo může požadovat jejich doplnění, případně likvidaci.

2) Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Evžen včetně zasílání obchodních sdělení a Evžen může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže.

 

III. Princip průběhu soutěže, vyhlášení a předání výher

1) Soutěž probíhá v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém profilu Evžen a Instagramovém profilu Budevzen.

2) Konkrétní výhry v soutěži a počet výherců bude jasně určen ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém profilu Evžen a instagramovém profilu Budevzen.

3) Výherce bude informován o výhře nejpozději do 1 týdne od aktuálního týdne soutěže. A to vždy na aktuálním profilu, kde se soutěže účastní. Pokud výherce neodpoví do 3 dnů způsobem stanoveným v příspěvku s vyhlášením výherců, výhra propadá bez náhrady ve prospěch Evžen.

4) Výhry budou výhercům předány osobně v Opavě /dle individuální dohody/, nebo zaslány pořadatelem zvoleným dopravcem na výhercem uvedenou doručovací adresu vybrané pobočky firmy Zásilkovna v České republice. Pokud si výherce výhru nevyzvedne do 10 dnů od výzvy k vyzvednutí, propadá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele.

5) Výherce nemá nárok na poskytnutí záruky vyhraného zboží.

6) Výherce nemá nárok na finanční či jakoukoli jinou náhradu výhry.

 

IV. Platnost a zveřejnění obecných pravidel soutěží

1) Tato obecná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.budevzen.cz.

2) Pořadatel soutěže není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3) Pořadatel soutěže není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového a instagramového profilu třetí osobou, nebo v případě zablokování jeho facebookového nebo instagramového profilu. V takových případech není pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu, která by vznikla v důsledku těchto okolností.

Tato pravidla jsou účinná od 26.10.2021 do 31.12.2021.

Zpět do obchodu